Rrëth Meres

 


Mera Zymeri është një këngëtare nga Kosova. Albumi i saj i parë, Mos ma Prek ti ABC ën, ka treguar interesim të madh në festivalet në Kosovë dhe është popullarizuar në mënyre shumë të shpejt. Mera gjithashtu punon si koordinuese për menaxhimin e financave në një qytet në Gjermani.

 

 

 

Së shpejti do të jeni të informuar më shumë rreth Mera Zymeri.